dr Karolina Kotorowicz-Jasińska

Adiunkt w Zakładzie Akwizycji i Dydaktyki Języka Angielskiego w Instytucie

Anglistyki UMCS. Przez wiele lat pracowała w międzynarodowej szkole

podstawowej i gimnazjum oraz jako lektor w szkole językowej. Od wielu

lat współpracuje z wydawnictwem językowym jako trenerka oraz autorka materiałów dydaktycznych.