dr Karolina Ruta-Korytowska

Adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UAM, lektor języka polskiego jako obcego, specjalizuje się w językoznawstwie współczesnym. Przedmiotem jej badań jest polski język migowy i metodyka nauczania osób z dysfunkcją słuchu języka polskiego jako obcego.