dr Karolina Zioło-Pużuk

Krótki biogram: 
Adiunkt na Wydziale Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w pracy naukowej i dydaktycznej zajmuje się nauczaniem języka polskiego jako obcego oraz komunikacją, w tym komunikacją międzykulturową.