dr Katarzyna Mariańczyk

Pracuje w Katedrze Psychologii Rehabilitacji Instytutu Psychologii KUL. Jej zainteresowania naukowe to psychospołeczne i zawodowe funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.