dr Katarzyna Sowa-Bacia

Adiunkt w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Autorka artykułów i recenzji z dziedziny dydaktyki i metodyki nauczania języka obcego. W kręgu jej zainteresowań badawczych znajduje się metodyka nauczania języka obcego, w szczególności na wczesnym etapie edukacyjnym.