dr Katarzyna Wiejak

Psycholog w Zakładzie Metodologii i Diagnozy Psychologicznej w Instytucie Psychologii UMCS oraz w Zespole Specyficznych Zaburzeń Uczenia się w IBE. Specjalizuje się w zakresie diagnozy psychologicznej, głównie funkcjonowania poznawczego oraz kompetencji językowej metaforycznej. Współautorka wielu narzędzi diagnozy psychologicznej.