dr Lucyna Krzysiak

 Pracuje w Instytucie Filologii Germańskiej KUL. Specjalizuje się w dydaktyce języka niemieckiego, a jej zainteresowania naukowe to ewaluacja w kształceniu (językowym) oraz doskonalenie zawodowe nauczycieli języków obcych.