dr Lucyna Sikorska

Od 10 lat wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie. Jej zainteresowania naukowe dotyczą polskiego językoznawstwa. Lektor języka polskiego. Prowadzi kursy dla studentów-obcokrajowców, a także zajęcia projektowe (realizowane w ramach konkursów Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Senatu RP) z udziałem członków towarzystw kultury polskiej na Ukrainie.