dr Magdalena Jochimczyk

Absolwentka germanistyki Uniwersytetu Śląskiego, część studiów zrealizowała na Uniwersytecie w Lipsku. Członkini Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego. Prowadziła zajęcia z praktycznej nauki języka niemieckiego na UŚ. Jej zainteresowania badawcze obejmują intertekstualność, metatekst oraz kształcenie sprawności pisania i tworzenia związków międzytekstowych.