dr Magdalena Karasek

Asystent w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego; członek Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego; zainteresowania badawcze: lingwistyka tekstu, kultura języka polskiego, glottodydaktyka polonistyczna, pragmatyka językowa.