dr Małgorzata Łuszcz

Pracuje w Katedrze Cyfrowej Edukacji Językowej Instytutu Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Krakowie. Zajmuje się szkoleniem nauczycieli, jest autorką materiałów edukacyjnych do nauki języka angielskiego