dr Małgorzata Majewska-Meyers

Wykładowca języka i kultury polskiej na Uniwersytecie w Poczdamie. Zajmuje się glottodydaktyką polonistyczną. Prowadziła i współorganizowała warsztaty metodyczne oraz szkolenia dla nauczycieli języka polskiego jako obcego w Polsce i w Niemczech. Koordynatorka projektów naukowych i dydaktycznych oraz współautorka podręczników do nauczania języka polskiego jako obcego.