dr Małgorzata Wiatr-Kmieciak

Starszy wykładowca w Instytucie Filologii Rosyjskiej UAM, autorka kursów językowych tradycyjnych i multimedialnych, współautorka serii podręczników dla szkół ponadgimnazjalnych Вот и мы (PWN).