dr Marek Krawiec

Pracuje na Wydziale Nauk o Wychowaniu Wyższej Szkoły Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej. Autor artykułów z dziedziny glottodydaktyki oraz redaktor monografii dotyczących kształcenia językowego. Prowadzi badania w zakresie innowacyjnych rozwiązań glottodydaktycznych, w tym metody projektów oraz narzędzi, materiałów i działań sprzyjających integrowaniu treści różnych przedmiotów szkolnych na zajęciach językowych.