dr Marta Pudło

Pracuje w Katedrze Kultury Krajów Niemieckojęzycznych w Instytucie Filologii Germańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.  Prowadzi  zajęcia  z idiomatyki  oraz  praktycznej  nauki  języka  niemieckiego. Jej zainteresowania naukowe to frazeodydaktyka i dydaktyka literatury.