dr Martin Testa

Adiunkt w Instytucie Studiów Iberyjskich i Ibe-roamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Współpracuje z Uniwersy-tetem SWPS jako lektor języka angielskiego i hiszpańskiego. Jego prace ba-dawcze dotyczą m.in. psycholingwistycznych aspektów uczenia się języków obcych.