dr Mateusz Gaze

Asystent w Zakładzie Lingwistyki Stosowanej i Kulturowej Uniwersytetu Łódzkiego; członek Zespołu Autorów Zadań i Egzaminatorów przy Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego; zainteresowania badawcze: lingwistyka kulturowa, pragmatyka językowa, medioznawstwo, psycholingwistyka, glottodydaktyka polonistyczna.