dr Monika Sulik

Adiunkt na Wydziale Nauk Społecznych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Koordynatorka Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Otwartym UŚ. Sekretarz czasopisma naukowego „Edukacja Dorosłych”. Ambasadorka EPALE. Zainteresowania naukowe: całożyciowy rozwój i wychowanie dorosłego człowieka w ujęciu interdyscyplinarnym, w szczególności kwestie związane z badaniami biograficznymi, dydaktyką biograficzną oraz uwarunkowaniami rozwoju naukowego kobiet.