dr Nick Saville

Członek kadry kierowniczej w Cambridge English, odpowiedzialny za koordynację prac grupy badawczej ds. walidacji. Bierze czynny udział w inicjatywach europejskich, m.in. w rozwoju Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego (ESOKJ) oraz reprezentuje Cambridge English w ALTE (Association of Language Testers in Europe). Członek zespołu Cambridge English odpowiedzialny za koordynację programu English Profile oraz współtwórca Instytutu Automatyzacji Nauczania i Testowania na Uniwesytecie Cambridge. Były redaktor naczelny periodyku Language Assessment Quarterly (od 2004 r.) oraz współredaktor serii English Profile Studies.