dr Paweł Moskała

Adiunkt w Instytucie Filologii Germańskiej UJ. Zainteresowania badawcze to m.in. niemieckojęzyczna literatura XX w., dydaktyka literatury i nauczania języków obcych, tłumaczenie konsekutywne. Autor monografii o liryce Hermanna Hessego oraz publikacji o tematyce związanej z liryką niemieckojęzyczną i dydaktyką literatury i nauczania języków obcych. Od 2012 r. sekretarz okręgowy Olimpiady Języka Niemieckiego.