dr Sara Filipiak

Pracuje w Instytucie Psychologii UMCS, w Zakładzie Psychologii Rozwoju Człowieka i Psychologii Przemysłowej. Zajmuje się psychologią rozwoju człowieka w pełnym cyklu życia.