dr Tomasz Wicherkiewicz

Wykładowca w Pracowni Polityki Językowej i Badań nad Mniejszościami na Wydziale Neofilologii UAM.