dr Werona Król-Gierat

Pracuje w Instytucie Neofilologii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie. Specjalizuje się w dydaktyce języków obcych dzieci w wieku wczesnoszkolnym, szczególnie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w środowisku inkluzji. Autorka licznych publikacji z tego zakresu oraz współredaktorka monografii Wczesny start językowy. Wybrane zagadnienia.