Ewa Kurlenda

Studiowała filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim; tam też aktualnie odbywa studia doktoranckie. Prowadzi zajęcia z języka polskiego komunikacyjnego z chińskimi studentami polonistyki w Harbinie.