Ewa Piotrowska-Rola

Polonistka, współautorka serii podręczników do nauki języka polskiego jako obcego Polski jest COOL. Doświadczenie w pracy komunikacyjnymi metodami nauczania zdobyła w Instytucie Kształcenia Obcokrajowców w Warszawie oraz w Szkole Języka i Kultury Polskiej KUL. W 2016 r. ukończyła studia podyplomowe z pedagogiki M. Montessori (UMCS). Pracuje jako nauczyciel montessoriański i metodyk oraz jako lektorka języka polskiego jako obcego.