Gillian Horton-Krueger

Dyrektor Wydziału Oceniania Cambridge English dla krajów Europy Północnej. W latach 2009-2014 lider wsparcia specjalistycznego Cambridge English. Wieloletni trener nauczycieli języka angielskiego, prowadziła szkolenia z zakresu oceniania w szkołach wyższych.