Jacek Łosak

Krótki biogram: 
Autor jest mobilnym korespondentem FRSE