Joanna Augustynowicz

Absolwentka filologii rosyjskiej, nauczycielskiego kolegium języka niemieckiego oraz studiów podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki. Od 1991 r. nauczyciel języka rosyjskiego i niemieckiego w szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej i liceum profilowanym. Od 12 lat nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół Specjalnych w Brzeziu.