Joanna Kołakowska

Absolwentka Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW. Kieruje Centrum Egzaminacyjnym Cambridge English Lang LTC, jest lektorem języka angielskiego, metodykiem i egzaminatorem. Prowadzi warsztaty metodyczne dla nauczycieli języków obcych. Autorka artykułów poświęconych kreatywnym metodom nauczania, wspieraniu autonomii ucznia oraz rozwojowi zawodowemu nauczycieli.