Joanna Szczukiewicz

Doktorantka w Instytucie Filologii Germańskiej UJ. Dwukrotna stypendystka programu Erasmus na uniwersytetach w Lipsku oraz Bonn. Zainteresowania badawcze to m.in. niemieckojęzyczna epistolografia XVIII i XIX w. oraz dydaktyka nauczania języków obcych.