Jolanta Morytz

Starszy wykładowca języka włoskiego w Szkole Języków Obcych Uniwersytetu Warszawskiego. Jej zainteresowania obejmują socjolingwistyczne i pragmalingwistyczne aspekty nauczania języka obcego.