Justyna Hryniewicz

Polonistka i germanistka, jezykoznawca, lektorka języka polskiego jako obcego, pracownik naukowy na Uniwersytecie w Greifswaldzie. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu w Poczdamie. Zajmuje się wielojęzycznością, procesami uczenia się języków, a w szczególności ich odmian pisanych. Pracuje nad doktoratem z dziedziny dwujęzyczności polsko-niemieckiej na terenie przygranicznym. Członek Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit i Federalnego Związku Nauczycieli Języka Polskiego w Niemczech.