Kamila Gendera

Absolwentka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu, autorka  scenariuszy zajęć  projektowych. Nauczycielka w Szkole Podstawowej w Jaraczewie. Wykorzystuje metodę projektu w korelacji międzyprzedmiotowej.