Łukasz Kopacz

Nauczyciel języka niemieckiego w Zespole Szkół w Przecławiu. Doktorant językoznawstwa na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ukończył podyplomowe studia translatoryczne Przekład jako transfer interkulturowy.