Magda Woga

Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych UAM, Instytutu Filologii Angielskiej oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wykwalifikowana księgowa, a zarazem lektorka języka angielskiego i włoskiego. Pracowała w szkołach państwowych i prywatnych. Obecnie zaangażowana w ruch stowarzyszeniowy w lokalnej społeczności, dążący do poprawienia efektów nauczania języków obcych.