Mariola Fiema

Doktorantka Wydziału Polonistyki UJ. Współpracuje z Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie UJ. Jej zainteresowania naukowe obejmują kształcenie językowe osób starszych, głównie w zakresie języka polskiego jako obcego, psychologię różnic indywidualnych oraz przygotowanie i ewaluację materiałów glottodydaktycznych.