Marlena Duda

Absolwentka filologii romańskiej, doktorantka w Katedrze Akwizycji i Dydaktyki Języków Instytutu Filologii Romańskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą niewerbalnego wymiaru komunikacji egzolingwalnej oraz akwizycji języka trzeciego i transferu językowego.