Marzena Indra

Zawodowo zajmuje się organizacją międzynarodowych praktyk i staży absolwenckich w sektorze szkolnictwa wyższego. Motywuje studentów do wychodzenia poza strefę komfortu i korzystania z możliwości rozwoju zawodowego na arenie międzynarodowej. Jej główne zainteresowania to kształcenie i szkolenia zawodowe oraz szkolnictwo wyższego. Mobilna dziennikarka programu Erasmus+.