Marzena Porębska

Polonistka, absolwentka studiów podyplomowych z glottodydaktyki oraz z pomiaru dydaktycznego i ewaluacji. Od 2008 r. związana ze Szkołą Języka i Kultury Polskiej KUL. Prowadzi zajęcia z metodyki dla przyszłych nauczycieli języka polskiego jako obcego. Egzaminatorka i autorka zadań w systemie państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego. Współautorka podręczników Polski jest COOL.