Mateusz Ostalak

Ukończył filologię angielską o specjalności nauczycielskiej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Obecnie jest doktorantem w Zakładzie Historii Języka Angielskiego w Instytucie Języka Angielskiego w Sosnowcu. Jego zainteresowania badawcze to język Internetu, pragmatyka językowa, nauczanie języków obcych, dydaktyka szkoły wyższej oraz przyswajanie języka obcego.