Michał Pawłowicz

Nauczyciel języka francuskiego i hiszpańskiego, doktorant Wydziału Filologicznego UG. Jego zainteresowania naukowe to: psycholingwistyka, socjolingwistyka, translatoryka, metodyka nauczania języka francuskiego i hiszpańskiego.