Monika Łakuta

Asystent w Katedrze Dydaktyki i Akwizycji Języków w Instytucie Filologii Romańskiej KUL. Egzaminator matury międzynarodowej w zakresie Spanish Ab Initio. Autorka zadań na konkurs języka hiszpańskiego dla uczniów gimnazjów organizowany w Lublinie.