Monika Michalak

Od 10 lat nauczycielka języka angielskiegow szkole podstawowej i gimnazjum. Obecnie doktorantka w Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM. Zainteresowania naukowe: dydaktyka języka angielskiego, budzenie ciekawości językowej u uczniów, wpływ środowiska ucznia na jego motywację do nauki języka angielskiego, nauczanie języka obcego metodą ruchu scenicznego i gestów.