Patrycja Rawecka

Wykładowca języka migowego, certyfikowany tłumacz języka migowego, tłumacz-przewodnik osób głuchoniewidomych, pracownik administracji publicznej. Współpracuje ze Szczecińską Szkołą Wyższą Collegium Balticum w ramach projektu Open Learning to Sign Language.