Paulina Nowakowska

Pracuje w Zakładzie Studiów Hispanistycznych w Instytucie Filologii Romańskiej UMCS w Lublinie. Jest doktorantką Uniwersytetu w Granadzie w Hiszpanii, gdzie przygotowuje doktorat z dydaktyki języka hiszpańskiego w ramach umowy o wspólnej opiece naukowej (co-tutelle) pomiędzy UMCS i UGR.