Polskie Biuro Eurydice

Eurydice to europejska sieć informacji o edukacji. Jej celem jest wymiana informacji o europejskich systemach edukacyjnych, ich strukturach, sposobach zarządzania, legislacji, a także o dynamice przemian w tych systemach i kierunkach reform. Więcej informacji: www.eurydice.org.pl.