prof. dr hab. Ewa Rogowska-Cybulska

Wieloletnipracownik Katedry Języka Polskiego w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, badaczka współczesnej polszczyzny.