prof. dr hab. Grażyna Krasowicz-Kupis

Psycholog i logopeda. Kieruje Zespołem Specyficznych Zaburzeń Uczenia się w IBE oraz Zakładem Metodologii i Diagnozy Psychologicznej Instytutu Psychologii UMCS. Zajmuje się sprawnością czytania, dysleksją rozwojową, rozwojem i zaburzeniami języka oraz diagnozą psychologiczną. Autorka i współautorka wielu narzędzi diagnozy psychologicznej.