prof. dr hab. Halina Widła

Językoznawca, romanistka, kierownik Zakładu Glottodydaktyki i Kształcenia na Odległość w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego, pełnomocnik rektora UŚ ds. Kształcenia na Odległość. Wieloletnia przewodnicząca, obecnie członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego. Koordynator jednego z zadań projektu Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na Wiedzy: Opracowanie programów i materiałów dydaktycznych oraz wdrożenie programów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.