prof. dr hab. Jolanta Szpyra-Kozłowska

Kierownik Zakładu Fonetyki i Fonologii w Instytucie Anglistyki UMCS.Jest autorką siedmiu książek (w tym Pronunciation in EFL Instruction, 2015) i ponad 100 artykułów dotyczących fonetyki, fonologii i fonodydaktyki języka angielskiego oraz językoznawstwa genderowego.